ตำบล ทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ
 ชื่อปลัด อปท. นายเจริญ ไวย์สูงเนิน
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 191 ม.9 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ตำบล ทุ่งอรุณ
 อำเภอ โชคชัย
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30190
 เบอร์โทร 044-756530
 เบอร์แฟกซ์ 044-756530
 ชื่อผู้รายงาน นายเจริญ ไวย์สูงเนิน
   
 
 

Visitor Number
5623305
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]