ตำบล ทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. สิบเอกพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ)
 ชื่อปลัด อปท. สิบเอกพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ตำบล ทุ่งอรุณ
 อำเภอ โชคชัย
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30190
 เบอร์โทร 044-400000
 เบอร์แฟกซ์ 044-400000
 ชื่อผู้รายงาน จ.ส.ต.เดือน ทิพย์ขุนทด
   
 
 

Visitor Number
4858387
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]