ตำบล สัมฤทธิ์ อำเภอ พิมาย  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. ว่าท่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่
 ชื่อปลัด อปท. นายชุมพวง จันทะดวง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 ตำบล สัมฤทธิ์
 อำเภอ พิมาย
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30110
 เบอร์โทร 044-481317 ถึง 8
 เบอร์แฟกซ์ 044-481318
 ชื่อผู้รายงาน ว่าท่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่
   
 
 

Visitor Number
5621830
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]