ตำบล โตนด อำเภอ โนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง
 ชื่อปลัด อปท. นางสุนีย์ หอมหวล
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 ตำบล โตนด
 อำเภอ โนนสูง
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ -
 เบอร์โทร 044-332015
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางสุนีย์ หอมหวล
   
 
 

Visitor Number
5621982
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]