ตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
 ชื่อปลัด อปท. นายราเชนทร์ เพียรดี
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต 3 หมู่ 6 ตำบลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 ตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
 อำเภอ หนองบุญมาก
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30410
 เบอร์โทร 044-330189
 เบอร์แฟกซ์ 044-330189
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวศิรินภา แขวงจันอัด
   
 
 

Visitor Number
5622095
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]