ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุนทร ใจแก้ว
 ชื่อปลัด อปท. นายเอนก มณีไสย์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด 56 หมู่ที่ 1 ตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 ตำบล สบป้าด
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52220
 เบอร์โทร 054-380616
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางรัชนก อินทวงศ์
   
 
 

Visitor Number
5649345
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]