ตำบล นาแส่ง อำเภอ เกาะคา  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมยศ อุปรี
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 ตำบล นาแส่ง
 อำเภอ เกาะคา
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52130
 เบอร์โทร 054-362431
 เบอร์แฟกซ์ 054-362431
 ชื่อผู้รายงาน นายสมยศ อุปรี
   
 
 

Visitor Number
5649210
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]