ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายนวพล จะงาม
 ชื่อปลัด อปท. นายณัฐ อุทธิยัง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว 218 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 ตำบล ทุ่งกว๋าว
 อำเภอ เมืองปาน
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52240
 เบอร์โทร 054823132
 เบอร์แฟกซ์ 054823133
 ชื่อผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ นพคุณ
   
 
 

Visitor Number
5649198
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]