ตำบล บัลลังก์ อำเภอ โนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสวัสดิ์ เกิดบ้านกอก
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ตำบล บัลลังก์
 อำเภอ โนนไทย
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30220
 เบอร์โทร 044-753609
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายสวัสดิ์ เกิดบ้านกอก
   
 
 

Visitor Number
5569867
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]