ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา  จังหวัด สงขลา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุทิน ปาโต
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 1 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150
 ตำบล เกาะสะบ้า
 อำเภอ เทพา
 จังหวัด สงขลา
 รหัสไปรษณีย์ 90150
 เบอร์โทร ส่วนโยธา 074-374111 ต่อ 14
 เบอร์แฟกซ์ 074-374111 ต่อ 16
 ชื่อผู้รายงาน นายสุทิน ปาโต
   
 
 

Visitor Number
5649156
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]