ตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด สงขลา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวิชัย สาสุนีย์
 ชื่อปลัด อปท. นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 อำเภอ หาดใหญ่
 จังหวัด สงขลา
 รหัสไปรษณีย์ 90110
 เบอร์โทร 074434525
 เบอร์แฟกซ์ 074434895
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวอาลัชฎาวรรณ สุวรรณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
   
 
 

Visitor Number
5649134
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]