ตำบล ไทยอุดม อำเภอ คลองหาด  จังหวัด สระแก้ว

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
 ชื่อปลัด อปท. นายสุขสุบิน สินธุชัย
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 ตำบล ไทยอุดม
 อำเภอ คลองหาด
 จังหวัด สระแก้ว
 รหัสไปรษณีย์ 27260
 เบอร์โทร 037-247890
 เบอร์แฟกซ์ 037-247891
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
   
 
 

Visitor Number
5649375
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]