ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางดวงพร เจริญวรรธนะ
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ตำบล ธารเกษม
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18120
 เบอร์โทร 036-268841
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายเอกสาร อินทเรืองศร หัวหน้าส่วนโยธา
   
 
 

Visitor Number
5649327
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]