ตำบล นายาว อำเภอ พระพุทธบาท  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม
 ชื่อปลัด อปท. นายนุกูล ยืนยง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาว
 ตำบล นายาว
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18120
 เบอร์โทร 036 - 227256
 เบอร์แฟกซ์ 036 - 227256
 ชื่อผู้รายงาน นายนุกูล ยืนยง
   
 
 

Visitor Number
5649288
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]