ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
 ชื่อปลัด อปท. นายอุทิศ จิตรธรรม
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ถนนอดิเรกสาร
 ตำบล สองคอน
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18110
 เบอร์โทร 0-3624-5357, 080-0515959
 เบอร์แฟกซ์ 0-3624-5357
 ชื่อผู้รายงาน นายอุทิศ จิตรธรรม
   
 
 

Visitor Number
5649271
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]