ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพยุง เชียงทอง
 ชื่อปลัด อปท. นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
 ตำบล ชะอม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18110
 เบอร์โทร 036714574
 เบอร์แฟกซ์ 036714574
 ชื่อผู้รายงาน นางสายหยุด เนื่องมัจฉา
   
 
 

Visitor Number
5649255
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]