ตำบล อ่าวลึกน้อย อำเภอ อ่าวลึก  จังหวัด กระบี่

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประพิชย์ หลังสัง
 ชื่อปลัด อปท. นายสมเจตน์ คงทุง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย หมู่ที่ 3 อ.อ่าวลึกน้อย จ.กระบี่
 ตำบล อ่าวลึกน้อย
 อำเภอ อ่าวลึก
 จังหวัด กระบี่
 รหัสไปรษณีย์ 81110
 เบอร์โทร 075619919
 เบอร์แฟกซ์ 075619918
 ชื่อผู้รายงาน นายสมเจตน์ คงทุง
   
 
 

Visitor Number
5623236
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]