ตำบล ท่าคล้อ อำเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายทนงยุทธ จันทกูล
 ชื่อปลัด อปท. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย์
 ที่อยู่ อปท. 89 หมู่ 8 ถ.อดิเรกสาร
 ตำบล ท่าคล้อ
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18110
 เบอร์โทร 036-715-426
 เบอร์แฟกซ์ 036-715-427
 ชื่อผู้รายงาน นายธนภณ กะวะนิช
   
 
 

Visitor Number
5649293
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]