ตำบล ท่าตูม อำเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมคิด ตันทางกูล
 ชื่อปลัด อปท. นางภาราดา แดนวงศ์
 ที่อยู่ อปท. 115 ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลท่าตูม
 ตำบล ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18110
 เบอร์โทร 036-715622-3 ต่อ 103
 เบอร์แฟกซ์ 036-715623
 ชื่อผู้รายงาน ทิพย์วารี กาษร
   
 
 

Visitor Number
5649281
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]