ตำบล เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอ บ้านหมอ  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายธัญญา ปราบวิไล
 ชื่อปลัด อปท. นายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 ตำบล เทศบาลตำบลสร่างโศก
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18130
 เบอร์โทร 0- 3620-2775
 เบอร์แฟกซ์ 0- 3620-2776
 ชื่อผู้รายงาน
   
 
 

Visitor Number
5649236
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]