ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านหมอ  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง (ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ)
 ชื่อปลัด อปท. นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล หนองบัว
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18130
 เบอร์โทร 036-360026
 เบอร์แฟกซ์ 036-360026
 ชื่อผู้รายงาน นายจตุพร โพธิ์ทอง
   
 
 

Visitor Number
5649214
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]