ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ อ่าวลึก  จังหวัด กระบี่

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกองทัพ พันธ์เถระ ปฏฺบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
 ชื่อปลัด อปท. นายกองทัพ พันธ์เถระ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
 ตำบล เขาใหญ่
 อำเภอ อ่าวลึก
 จังหวัด กระบี่
 รหัสไปรษณีย์ 81110
 เบอร์โทร 075-819465
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวศศิธร แก้วพรหม
   
 
 

Visitor Number
5328514
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]