ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชัยยะ กาญจนดิฐ
 ชื่อปลัด อปท. นายสุรเดช สุทธิรักษ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
 ตำบล พลายวาส
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์ 84160
 เบอร์โทร 077-379376
 เบอร์แฟกซ์ 077-379271
 ชื่อผู้รายงาน นายสุรเดช สุทธิรักษ์
   
 
 

Visitor Number
5649159
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]