ตำบล นาขุนไกร อำเภอ ศรีสำโรง  จังหวัด สุโขทัย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายจำเนียร กลาดเกลื่อน
 ชื่อปลัด อปท. จ.ส.อ.สมชาย ปานบุตร
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 รหัสไปรษณีย์ 64120
 เบอร์โทร 055-614182
 เบอร์แฟกซ์ 055-614182
 ชื่อผู้รายงาน จ.อ.นราศักดิ์ ปานบุตร
   
 
 

Visitor Number
5649383
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]