ตำบล สวาย อำเภอ เมืองสุรินทร์  จังหวัด สุรินทร์

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายทวีป บุญวร
 ชื่อปลัด อปท. นายพนัส ศรีฐาน
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
 ตำบล สวาย
 อำเภอ เมืองสุรินทร์
 จังหวัด สุรินทร์
 รหัสไปรษณีย์ 32000
 เบอร์โทร 044-546-595-6
 เบอร์แฟกซ์ 044-546-595-6
 ชื่อผู้รายงาน นายพนัส ศรีฐาน
   
 
 

Visitor Number
5649325
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]