ตำบล คลองขนาน อำเภอ เหนือคลอง  จังหวัด กระบี่

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประเสริฐ สันหาด
 ชื่อปลัด อปท. นายพรจรัส กงสะเด็น
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน 333 หมู่ที่ 5 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 ตำบล คลองขนาน
 อำเภอ เหนือคลอง
 จังหวัด กระบี่
 รหัสไปรษณีย์ 81130
 เบอร์โทร 075-652310 , 075-652315
 เบอร์แฟกซ์ 075-652310 , 075-652315
 ชื่อผู้รายงาน นายพรจรัส กงสะเด็น
   
 
 

Visitor Number
5331338
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]