ตำบล นาบัว อำเภอ เมือง  จังหวัด สุรินทร์

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเฉลิมพล เขียวหวาน
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวผ่องศรี เสาเกลียว
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
 ตำบล นาบัว
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุรินทร์
 รหัสไปรษณีย์ 32000
 เบอร์โทร 0-4414-3570
 เบอร์แฟกซ์ 0-4414-3570
 ชื่อผู้รายงาน นายสมบัติ สายส่อ
   
 
 

Visitor Number
5649354
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]