ตำบล ด่านช้าง อำเภอ นากลาง  จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวนันทนา นาคำ
 ชื่อปลัด อปท. นายชาญวิริญญ์ ดิเรกศิลป์
 ที่อยู่ อปท. ๑๗๓ หมู่ ๑๒ บ้านโป่งแค
 ตำบล ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 รหัสไปรษณีย์ 39170
 เบอร์โทร 042315852
 เบอร์แฟกซ์ 042315852
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวนันทนา นาคำ
   
 
 

Visitor Number
5649328
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]