ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง  จังหวัด อุดรธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล โนนทอง
 อำเภอ นายูง
 จังหวัด อุดรธานี
 รหัสไปรษณีย์
 เบอร์โทร
 เบอร์แฟกซ์
 ชื่อผู้รายงาน
   
 
 

Visitor Number
5649272
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]