ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่  จังหวัด อุทัยธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. ร.ต.ต.มานพ เชื้อเมืองพาน
 ชื่อปลัด อปท. นายอนุมาศ มาศทอง
 ที่อยู่ อปท. 215 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
 ตำบล บ้านไร่
 อำเภอ บ้านไร่
 จังหวัด อุทัยธานี
 รหัสไปรษณีย์ 61140
 เบอร์โทร 056-539-199-17
 เบอร์แฟกซ์ 056-539237
 ชื่อผู้รายงาน สมพงษ์ จันทรัตน์
   
 
 

Visitor Number
5649209
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]