ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมือง  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวันชัย สัตย์ซื่อ
 ชื่อปลัด อปท. นายเลิศไพบูลย์ โชติกะพุกกณะ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล บ้านเก่า
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์
 เบอร์โทร 034-654037
 เบอร์แฟกซ์ 034-654037
 ชื่อผู้รายงาน นายเลิศไพบูลย์ โชติกะพุกกณะ
   
 
 

Visitor Number
5623153
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]