ตำบล เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอ เมือง  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล
 ชื่อปลัด อปท. นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก 10 หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 ตำบล เทศบาลเมืองปากแพรก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71000
 เบอร์โทร 034-511331-2 ต่อ 113-116
 เบอร์แฟกซ์ 034-511331-2 ต่อ 107
 ชื่อผู้รายงาน นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ
   
 
 

Visitor Number
5331331
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]