ตำบล พังตรุ อำเภอ ท่าม่วง  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายธนะรัตน์ จันทร์เพ็ญ
 ชื่อปลัด อปท. ว่าง
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 ตำบล พังตรุ
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71110
 เบอร์โทร 034-540835
 เบอร์แฟกซ์ 034-540834
 ชื่อผู้รายงาน นางพิกุล เยี่ยมสวัสดิ์
   
 
 

Visitor Number
5331253
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]