ตำบล เขาน้อย อำเภอ ท่าม่วง  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายอนันต์ แม้นทิม
 ชื่อปลัด อปท. นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 75/1 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 ตำบล เขาน้อย
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71110
 เบอร์โทร 034-910225
 เบอร์แฟกซ์ 034-910225
 ชื่อผู้รายงาน นายประพันธ์ เล็บครุฑ
   
 
 

Visitor Number
5328899
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]