ตำบล กลอนโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท. ส.ต.ต.หญิงมารศรี จงเจริญ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล กลอนโด
 อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์
 เบอร์โทร
 เบอร์แฟกซ์
 ชื่อผู้รายงาน ส.ต.ต.หญิงมารศรี จงเจริญ
   
 
 

Visitor Number
5622067
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]