ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชลอ ประทีป
 ชื่อปลัด อปท. นายอนวัช เพชรวิโรจน์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 346 ม.7 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 ตำบล ศรีมงคล
 อำเภอ ไทรโยค
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71150
 เบอร์โทร 0 - 34686633
 เบอร์แฟกซ์ 0 - 34686633
 ชื่อผู้รายงาน นายอนวัช เพชรวิโรจน์
   
 
 

Visitor Number
5328528
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]