ตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายคำรณ เบ็ญพาด
 ชื่อปลัด อปท. นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย ตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 ตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย
 อำเภอ พนมทวน
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71170
 เบอร์โทร 034-540984 ต่อ 107
 เบอร์แฟกซ์ 034-540985
 ชื่อผู้รายงาน นางวราภรณ์ บุญปราศภัย
   
 
 

Visitor Number
5206008
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]