ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายอานนท์ อภิชาติตรากูล
 ชื่อปลัด อปท. นายวรรธนพงศ์ วิวรรธน์ตระกูล
 ที่อยู่ อปท. 33/3 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 ตำบล พรานกระต่าย
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 รหัสไปรษณีย์ 62110
 เบอร์โทร 0 5576 1062
 เบอร์แฟกซ์ 0 5576 1200
 ชื่อผู้รายงาน นายวรรธนพงศ์ วิวรรธน์ตระกูล
   
 
 

Visitor Number
5141368
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]