ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมาน บางพราน
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวรจเรข โตพิทักษ์ (รองฯ รก.)
 ที่อยู่ อปท. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 ตำบล พรานกระต่าย
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 รหัสไปรษณีย์ 62110
 เบอร์โทร 055761094
 เบอร์แฟกซ์ 055761094
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
   
 
 

Visitor Number
5621811
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]