ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมเดช คมขำ
 ชื่อปลัด อปท. นายดำเนิน เงินทอง (หน.สป.)
 ที่อยู่ อปท. 161 ม.7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
 ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 รหัสไปรษณีย์ 62110
 เบอร์โทร 055-761142
 เบอร์แฟกซ์ 055-761142
 ชื่อผู้รายงาน นายสมเดช คมขำ
   
 
 

Visitor Number
5621954
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]