ตำบล บริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู  จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมเกียรติ ไชยพิมพ์
 ชื่อปลัด อปท. สิบตำรวจเอกอุสา เพชรเสถียร
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ตำบล บริบูรณ์
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 รหัสไปรษณีย์ 40220
 เบอร์โทร 099-176-1333
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน สิบตำรวจเอกอุสา เพชรเสถียร
   
 
 

Visitor Number
5290027
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]