ตำบล ดงลาน อำเภอ สีชมพู  จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประเสริฐ เชื้อชนิด
 ชื่อปลัด อปท. นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ตำบล ดงลาน
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 รหัสไปรษณีย์ 40220
 เบอร์โทร 080-0135552
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวมนอุษา อินทรบัวบุญ
   
 
 

Visitor Number
4773424
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]