ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน  จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายนิพนธ์ ทองแท่งไทย
 ชื่อปลัด อปท. นางรจนา ชาติทหาร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป 75 หมู่ 6
 ตำบล วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 รหัสไปรษณีย์ 40350
 เบอร์โทร 043-040066
 เบอร์แฟกซ์ 0-4304-0066
 ชื่อผู้รายงาน นายวิชัย เกียนแจ้ง
   
 
 

Visitor Number
5622071
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]