ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ ชุมแพ  จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายธิษณ์พิสุทธิ์ พุทธวงษ์
 ชื่อปลัด อปท. นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
 ตำบล นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 รหัสไปรษณีย์ 40290
 เบอร์โทร 043-009709
 เบอร์แฟกซ์ 043-009709
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกษราวดี เลิศคอนสาร
   
 
 

Visitor Number
5621761
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]