ตำบล ช้างข้าม อำเภอ นายายอาม  จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ
 ชื่อปลัด อปท. นางณัชชา หิรัญโรจน์
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม
66 หมู่ที่ 4
 ตำบล ช้างข้าม
 อำเภอ นายายอาม
 จังหวัด จันทบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 22160
 เบอร์โทร 039-370049
 เบอร์แฟกซ์ 039-370081-2
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวอำพร มณีขันธ์
   
 
 

Visitor Number
5211474
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]