ตำบล ท่าจำปี อำเภอ เมืองพะเยา  จังหวัด พะเยา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพิจิตร อ้อยลี
 ชื่อปลัด อปท. นายสมบัติ อับดุลอารีย์
 ที่อยู่ อปท. 199 หมู่ 3
 ตำบล ท่าจำปี
 อำเภอ เมืองพะเยา
 จังหวัด พะเยา
 รหัสไปรษณีย์ 56000
 เบอร์โทร 054463088
 เบอร์แฟกซ์ 054463088
 ชื่อผู้รายงาน นายสมบัติ อับดุลอารีย์
   
 
 

Visitor Number
5649286
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]