ตำบล ดอนคา อำเภอ อู่ทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพศิน เหล็งหวาน
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวจันทรจิรา ขำดวง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 502 หมู่ที่ 2 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตำบล ดอนคา
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 72160
 เบอร์โทร 035 495 584
 เบอร์แฟกซ์ 035 495 584
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวจันทรจิรา ขำดวง
   
 
 

Visitor Number
5649252
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]