ตำบล ชากโดน อำเภอ แกลง  จังหวัด ระยอง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายฉลาด มีลาภ
 ชื่อปลัด อปท. นายภานุวัฒน์ เวชพนม
 ที่อยู่ อปท. 100 ม.8
 ตำบล ชากโดน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 รหัสไปรษณีย์ 21110
 เบอร์โทร 038632266
 เบอร์แฟกซ์
 ชื่อผู้รายงาน
   
 
 

Visitor Number
5649227
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]