ตำบล เตาปูน อำเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชอบ บุญจันทร์
 ชื่อปลัด อปท. นายมาโนช พุทธจอก รักษาราชการแทนปลัดฯ
 ที่อยู่ อปท. ม.4
 ตำบล เตาปูน
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 18110
 เบอร์โทร 036262882
 เบอร์แฟกซ์
 ชื่อผู้รายงาน
   
 
 

Visitor Number
5649208
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]