ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว  จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเดช จินโนรส
 ชื่อปลัด อปท. นายภานุพันธ์ หิรัญศิริวรโชติ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง
 ตำบล ขุนซ่อง
 อำเภอ แก่งหางแมว
 จังหวัด จันทบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 22160
 เบอร์โทร 0-3930-8936
 เบอร์แฟกซ์ 0-3930-8936
 ชื่อผู้รายงาน นายภานุพันธ์ หิรัญศิริวรโชติ
   
 
 

Visitor Number
5622037
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]