ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน  จังหวัด เชียงราย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุทิน กับปะหะ
 ชื่อปลัด อปท. นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ
 ที่อยู่ อปท. เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 ตำบล ท่าข้าวเปลือก
 อำเภอ แม่จัน
 จังหวัด เชียงราย
 รหัสไปรษณีย์ 57110
 เบอร์โทร 053-602590
 เบอร์แฟกซ์ 053-602591
 ชื่อผู้รายงาน นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ
   
 
 

Visitor Number
5649258
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]