ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายทรัพย์ทวี กุลสารี
 ชื่อปลัด อปท. ว่าที่ร้อยเอกวัชรชัย โฉมอินทร์
 ที่อยู่ อปท. 255 หมู่ที่ 8
 ตำบล ท่ากระดาน
 อำเภอ สนามชัยเขต
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 รหัสไปรษณีย์ 24160
 เบอร์โทร 0-3808-6264
 เบอร์แฟกซ์ 0-3808-6265
 ชื่อผู้รายงาน นายทรัพย์ทวี กุลสารี
   
 
 

Visitor Number
5649230
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]